NAPREDNE TEHNOLOGIJEHLAJENJE. SKLADIŠČENJE. ZORENJE.

Konstruiramo in proizvajamo vitalne proizvode za hladilne sisteme.

Na ta način zagotavljamo visoko kakovost celotnih hladilnih sistemov, dosegamo kratke roke izvedb in se učinkovito prilagajamo nestandardnim izvedbam.

Kakovost naših izdelkov in storitev je plod dolgoletnih izkušenj, bogatega znanja ter sodelovanja z univerzami in vrhunskimi proizvajalci opreme. Ponosni smo na lastno proizvodnjo hladilnih agregatov, stikalnih blokov, centralnega nadzornega sistema EHO, specialnih hladilcev za zorilnice banan, črpalčnih sklopov in kabelskih polic.

Našo zavezanost kakovosti izkazujemo tudi s prejetim certifikatom ISO 9001:2015.

Hladilni agregati

Bistven sestavni del hladilnih sistemov je kompresorski hladilni agregat, ki je lahko sestavljen iz enega ali več kompresorjev. Z uporabo kompresorjev priznanih evropskih proizvajalcev, lastnim dimenzioniranjem konstrukcije in izborom sestavnih komponent izdelujemo hladilne agregate, ki delujejo zanesljivo in učinkovito.

Naši hladilni agregati se vgrajujejo tako v industrijske kakor tudi komercialne hladilne sisteme in so skladni z zahtevami direktive PED 2014/68/EU, kar dokazujemo s podeljenim certifikatom.

Za več informacij lahko stopite v stik z nami, potem pa bomo skupaj našli najboljšo rešitev.

Stikalni bloki

Stikalni bloki se uporabljajo za napajanje in regulacijo posameznih hladilnih naprav. Na osnovi lastno izdelanih elektro projektov izdelujemo stikalne bloke, pri čemer uporabljamo svetovno priznano stikalno opremo, regulatorje in mikroprocesorske krmilnike.

Izdelane stikalne bloke preizkusimo, opravimo pa tudi vsa potrebna testiranja za varno in zanesljivo uporabo.

Za vsak stikalni blok izdamo deklaracijo o skladnosti z direktivama LVD 2014/35/EU in EMC 2004/108/EC. S tem potrjujemo kakovost in varnost uporabe izdelka.

Za več informacij nas lahko kontaktirate in skupaj bomo našli najboljšo rešitev.

Centralni nadzorni sistem EHO

Za sisteme hlajenja, skladiščenja in zorenja razvijamo ter vgrajujemo odzivne, po meri prilagojene krmilne programe, zbrane v centralnem nadzornem sistemu EHO za nadziranje in upravljanje delovanja hladilnih sistemov.

Sistem SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) izvedemo na enem osebnem računalniku s prilagojenim programom za določen projekt, s katerim je omogočen celovit nadzor nad delovanjem hladilnih sistemov v objektu, z možnostjo nastavitve pomembnih tehnoloških parametrov:

 • nastavitve hladilnega sistema in tehnoloških delovnih parametrov,
 • arhiviranje izmerjenih vrednosti temperature, tlakov in možnih napak,
 • prikaz trenutnih in nastavljenih delovnih in krmilnih parametrov,
 • možnost izpisa shranjenih podatkov v obliki tabele ali grafov,
 • prikaz in signalizacija možnih napak v delovanju hladilnega sistema in pošiljanje SMS opozoril odgovornim osebam,
 • možnost povezave na centralni nadzorni sistem EHO preko interneta z računalnika na oddaljeni lokaciji.

Za več informacij nas lahko kontaktirate in skupaj bomo našli najboljšo rešitev.

Hladilci za zorilnice banan

Hladilec za zorilnice banan EHO je bistvena komponenta zorilnice banan. Zato smo za naše zorilnice banan razvili hladilce za zorilnice banan EHO. Hladilci za zorilnice banan EHO zagotavljajo enakomerno razporeditev enake temperature po celotni zorilnici banan.

Prednosti hladilcev za zorilnice banan EHO:

 • robustna zasnova hladilcev (z izmenjevalci v Cu/Al ali INOX/Al izvedbi),
 • visoko energetsko učinkoviti ventilatorji EC,
 • dvosmerni (reverzibilni) pretok zraka,
 • kontrola zraka v fazah zorilnega procesa, zaradi katere je odlična kakovost proizvoda zagotovljena,
 • zanesljivo delovanje,
 • enostavna vgradnja in vzdrževanje.

Za več informacij nas lahko kontaktirate in skupaj bomo našli najboljšo rešitev.

Črpalčni sklopi

Črpalčni sklopi so naprave za distribucijo hladne vode ali mešanice glikola in vode preko črpalk do hladilcev v skladiščnih komorah, zorilnicah banan ali drugih porabnikih. Črpalčni sklop je sestavljen iz kovinskega ohišja, na katerem so skupaj povezani črpalka, tropotni ventil in posoda z grelcem.

Proizvajamo črpalčne sklope, v katere so vgrajene svetovno renomirane in lastno razvite komponente. Cevne povezave lahko izvedemo z železnimi ali INOX cevmi.

Za več informacij nas lahko kontaktirate in skupaj bomo našli najboljšo rešitev.

Kabelske police

Kabelske police so namenjene razvodu električnih vodnikov. Z njimi dosežemo varen, hiter in enostaven razvod kablov.

Skladno s standardom SIST EN 61537:2007 izdelujemo celovit sistem kabelskih polic s pripadajočimi spojnimi elementi, konzolami in pritrdilnim materialom. S posebno konstrukcijo kabelskih polic dosegamo večjo togost in trdnost police, enostavno spajanje in pritrjevanje.

Za več informacij nas lahko kontaktirate in skupaj bomo našli najboljšo rešitev.

VEČ INFORMACIJ

Kontaktirajte nas za več informacij in dovolite, da vam osebno pokažemo veliko dodano vrednost, ki jo lahko EHO tehnologije hlajenja, skladiščenja in zorenja prinesejo vam in vašemu podjetju.

Zakaj izbrati EHO?

EHO SISTEMI