NAPREDNE TEHNOLOGIJEHLAĐENJE. SKLADIŠTENJE. ZRENJE.

Brojni su razlozi da kompanija EHO postane vaš pouzdani partner.

Projektovanje & upravljanje projektima

Kompanija pruža kompletnu uslugu, od projektovanja do montaže, implementacije projekata i upravljanja projektima.

Mi smo pružaoci kompletne usluge za prilagođene industrijske sisteme za hlađenje, skladištenje i zrenje, od projektovanja, preko montaže i implementacije projekata do upravljanja projektima.

Mi smo kompetentan i pouzdan partner. Zadovoljavamo vaše potrebe u pogledu načina montaže, datuma završetka i specifičnosti instalacija, bez obzira na veličinu sistema (male komercijalne rashladne komore ili velike industrijske hladnjače).

Napredne tehnologije

Vrhunskim tehnologijama garantuju se hlađenje, skladištenje i zrenje plodova prema najvišim standardima.

EHO je pouzdan pružalac usluga, koji u sistemima za hlađenje, skladištenje i zrenje koristi najsavremenije i najnaprednije tehnologije u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

Kvalitet naših proizvoda i usluga rezultat je dugogodišnjeg iskustva, obimnog znanja, kao i saradnje sa univerzitetima i proizvođačima prvoklasne opreme. Od osnivanja 1980. godine dajemo svoj doprinos razvoju u oblasti sistema za hlađenje, globalnim tehnološkim trendovima i inovacijama i neprekidno ih pratimo. Ponosni smo na uspešno instalirane projekte širom sveta, u više od 30 zemalja.

Mi projektujemo i izrađujemo proizvode koji su veoma važni za rashladne sisteme. Na taj način obezbeđujemo najviši kvalitet kompletnog sistema za hlađenje, u najkraćim rokovima u pogledu njegove implementacije i efikasne adaptacije za nestandardne uslove.

Za sisteme za hlađenje, skladištenje i zrenje razvijamo i instaliramo odgovarajući aplikativni kontrolni softver – centralni nadzorni sistem EHO.

Zbog svoje posvećenosti kvalitetu nagrađeni smo sertifikatom ISO 9001:2015.

Inovativna rešenja

Stručnjaci za inovativna rešenja prilagođena korisniku u oblasti sistema za hlađenje, skladištenje i zrenje plodova.

Mi smo inovatori koji neprekidno nastoje da poboljšaju svoje sisteme za hlađenje, skladištenje i zrenje. Poštujemo potrebe korisnika i za njih razvijamo prilagođena rešenja. Pronašli smo nova energetski efikasna i isplativa rešenja i pratimo aktuelne trendove u oblasti sistema za hlađenje i drugim srodnim industrijskim granama, u saradnji sa vodećim proizvođačima opreme i univerzitetima.

Naši jaki i iskusni razvojni i inženjerski timovi stalno razvijaju i projektuju inovativne sisteme prilagođene specifičnim zahtevima korisnika i pronalaze nova finansijski isplativa i energetski efikasna rešenja.

Naš interno razvijeni inovativni softver – centralni nadzorni sistem EHO – omogućava korisniku kompletno i prilagođeno upravljanje sistemom za hlađenje, skladištenje i zrenje, kao i praćenje njegovog rada u objektu, uključujući podešavanje i kontrolu važnih tehnoloških radnih parametara, kao i prilagođavanje korisničkim potrebama i zahtevima.

Na taj način obezbeđujemo najviši kvalitet kompletnog sistema za hlađenje, u najkraćim rokovima u pogledu njegove implementacije i efikasne adaptacije za nestandardne uslove.

Stručna ekspertiza

Interna ekspertiza u oblasti projektovanja, konstruisanja, montaže, savetodavnih usluga, agronomije i upravljanja projektima.

Naša interna ekspertiza je najvišeg nivoa. Angažujemo najkvalifikovanije i najiskusnije osoblje, a nudimo ekspertizu u oblastima projektovanja, montaže, tehničke podrške i upravljanja projektom. Imamo jedinstvenu ekspertizu i u oblasti razvoja softvera, savetodavnih usluga i agronomije.

U prilagođene EHO usluge spada sledeće:

  • Jaka tehnička odeljenja sa visokokvalifikovanim osobljem (mašinski i elektrotehnički inženjering) sa stručnjim znanjem za prilagođena rešenja
  • Jako interno odeljenje za programiranje, sa stručnjacima za prilagođena rešenja koji mogu da podese centralni nadzorni sistem EHO prema potrebama i zahtevima korisnika
  • Tim osposobljenih, iskusnih i kvalifikovanih rukovodilaca projekata
  • Potpuno osposobljeni, obučeni i sertifikovani montažeri
  • Stručnjaci agronomije koji vam mogu pomoći da postignete najbolje rezultate i koji mogu da obezbede stručnu obuku za vaš tim
  • Savetodavne usluge, ne samo u pogledu upravljanja projektima, nego i kao pomoć u optimizovanju vašeg poslovanja i poslovnih rezultata

Garantovani kvalitet

Kompanija sa ISO sertifikatom i proizvodima, uslugama i procesima garantovanog kvaliteta na svim nivoima.

EHO je kompanija sa ISO sertifikatom i proizvodima, uslugama i procesima garantovanog kvaliteta. Naš pristup upravljanju kvalitetom sadržan je u svemu što radimo, a naša posvećenost kvalitetu nagrađena je sertifikatom ISO 9001:2015.
Rashladni sistemi su projektovani i izvedeni u skladu sa najsavremenijim tehnologijama sistema za hlađenje, kao i sa važećim evropskim i drugim zahtevanim standardima.

Nakon montaže obavljamo puštanje u probni rad celog rashladnog sistema, što obuhvata ispitivanje pritiska u skladu sa Direktivom o opremi pod pritiskom (PED) 2014/68/EU, ispitivanja curenja (pre punjenja rashladnim fluidima) i obuku vašeg osoblja. Visokokvalitetna obuka je ono što smo u obavezi da pružimo članovima vašeg osoblja, kako bi mogli efikasno da upravljaju instaliranom opremom i u potpunosti iskoriste mogućnosti sistema.

Nakon završenog probnog pogona i obuke osoblja vaše kompanije, možete početi da koristite postrojenje.

Iskustvo od 1980. godine

Pouzdan partner sa više od 800 realizovanih projekata, u rasponu od najmanjih do kapaciteta od preko 50.000 tona

Mi smo moderno evropsko srednje preduzeće, osnovano 1980. godine kao porodični posao i specijalizovano za sisteme za hlađenje, skladištenje i zrenje. Zbog vrednosti koje negujemo i odnosa prema korisnicima pouzdan smo partner u preko 30 zemalja širom sveta.

Kvalitet naših proizvoda i usluga rezultat je dugogodišnjeg iskustva, obimnog znanja, kao i saradnje sa univerzitetima i proizvođačima prvoklasne opreme. Od osnivanja 1980. godine dajemo svoj doprinos razvoju u oblasti sistema za hlađenje, globalnim tehnološkim trendovima i inovacijama i neprekidno ih pratimo.

Ponosni smo na više od 800 uspešno realizovanih projekata u oblasti sistema za hlađenje, skladištenje i zrenje, u rasponu od najmanjih do kapaciteta od preko 50.000 tona.

Održavanje

Uvek dostupna za snabdevanje rezervnim delovima i održavanje, sa servisnom podrškom 24/7 na samom objektu ili na daljinu.

Kompanija EHO obezbeđuje uvek dostupno održavanje, uključujući snabdevanje delovima, intervencije na lokaciji objekta i daljinsku pomoć preko interneta, 24 časa dnevno, svakog radnog i neradnog dana u godini. Mi smo kompanija koja pruža kompletnu uslugu i korisnik nam je uvek na prvom mestu.

Naš centralni nadzorni sistem EHO omogućava jednostavno upravljanje sistemima za hlađenje, skladištenje i zrenje, koje je prilagođeno korisniku. Možemo se preko interneta povezati sa centralnim nadzornim sistemom EHO u vašem objektu, čime se garantuje naša kompletna, brza i profesionalna usluga i podrška u svakoj vanrednoj situaciji.

Svesni smo toga da je, u slučaju kvara na rashladnom sistemu, od ključnog značaja brza i delotvorna intervencija. Naš tim profesionalno obučenih servisera pruža usluge savetovanja, preventivnog održavanja i servisiranja. Dostavljaćemo vam zamenske delove i tehnička poboljšanja za postojeće sisteme za hlađenje prema vašim potrebama.

Naš tim kvalifikovanih stručnjaka pruža kvalitetno održavanje i servisiranje 24 časa dnevno, svakog radnog i neradnog dana u godini.

Međunarodno delovanje

Uspešno realizovani projekti u preko 30 zemalja Evrope, Srednjeg istoka, Azije, Afrike i Azijsko-pacifičkog regiona.

Kompanija EHO je uspešno realizovala projekte u preko 30 zemalja Evrope, Srednjeg istoka, Azije i Afrike, čak i u Azijsko-pacifičkom regionu.

DODATNE INFORMACIJE

Kontaktirajte nas ako želite dodatne informacije i pružite nam priliku da vam lično pokažemo šta sve vama i vašem poslovanju omogućavaju EHO tehnologije za hlađenje, skladištenje i zrenje.