NAPREDNE TEHNOLOGIJEHLAĐENJE. SKLADIŠTENJE. ZRENJE.

Mi projektujemo i izrađujemo proizvode koji su veoma važni za rashladne sisteme.

Na taj način obezbeđujemo najviši kvalitet kompletnog rashladnog sistema, u najkraćim rokovima u pogledu njegove implementacije i efikasne adaptacije za nestandardne uslove.

Kvalitet naših proizvoda i usluga rezultat je dugogodišnjeg iskustva i obimnog znanja proisteklih iz saradnje sa univerzitetima i proizvođačima prvoklasne opreme. Mi proizvodimo rashladne agregate, elektro ormane, centralni nadzorni sistem EHO, hladnjake za zrenje banana, pumpne stanice i kablovske police.

Zbog svoje posvećenosti kvalitetu nagrađeni smo sertifikatom ISO 9001:2015.

Rashladni agregati

Osnovna komponenta rashladnog sistema jeste rashladni agregat, koji može da se sastoji od jednog ili više kompresora. Korišćenjem kompresora renomiranih evropskih proizvođača, interno dimenzionisanih konstrukcija i posebnog izbora komponenata, proizvodimo rashladne agregate kojima se obezbeđuje pouzdan i efikasan rad.

Naše rashladni agregati koriste se i u industrijskim i u komercijalnim rashladnim sistemima i ispunjavaju sve zahteve Direktive o opremi pod pritiskom (PED) 2014/68/EU, što je i potvrđeno dobijenim sertifikatom.

Kontaktirajte nas ako želite više informacija, biće nam zadovoljstvo da zajednički pronađemo najbolje rešenje za vas.

Elektro ormani

Elektro ormani se koriste za napajanje i kontrolu pojedinačnih uređaja za hlađenje. Na osnovu sopstvenih projekata iz ove oblasti, proizvodimo elektro ormane koristeći razvodnu opremu, regulatore i mikroprocesorske kontrolore renomiranih svetskih proizvođača.

Proizvedeni elektro ormani testirani su i podvrgnuti svim obaveznim ispitivanjima u pogledu bezbedne i pouzdane upotrebe.

Za svaki elektro orman izdaje se deklaracija o usaglašenosti, u skladu sa Direktivom o niskonaponskoj opremi (LVD) 2014/35/EU i Direktivom za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) 2004/108/EZ. Ovim potvrđujemo kvalitet i bezbednost proizvoda.

Kontaktirajte nas ako želite više informacija, biće nam zadovoljstvo da zajednički pronađemo najbolje rešenje za vas.

Centralni nadzorni sistem EHO

Za sisteme za hlađenje, skladištenje i zrenje razvijamo i instaliramo odgovarajući aplikativni kontrolni softver – centralni nadzorni sistem EHO – kako bismo kontrolisali sve radne i zaštitne parametre i njima upravljali.
Sistem za daljinsko upravljanje i prikupljanje podataka, SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), instalira se na jednom PC računaru, sa prilagođenim softverom koji omogućava kompletan pregled rada sistema za hlađenje u objektu, uključujući podešavanje i kontrolu važnih tehnoloških radnih parametara:

 • Podešavanje sistema za hlađenje i tehnoloških radnih parametara
 • Evidencija podataka o temperaturama, pritiscima i mogućim problemima
 • Vizuelizacija stvarnih vrednosti važnih radnih i kontrolnih parametara
 • Ispis informacija iz skladišta podataka u obliku tabela ili dijagrama
 • Vizuelizacija i signalizacija za moguće probleme u radu sistema za hlađenje, pri čemu se odgovornoj osobi šalje SMS o problemu
 • Internet veza centralnog nadzornog sistema EHO od računara na udaljenoj lokaciji do objekta

Kontaktirajte nas ako želite više informacija, biće nam zadovoljstvo da zajednički pronađemo najbolje rešenje za vas.

Hladnjaci za zrenje banana

Hladnjak EHO za zrenje banana ključna je komponenta zreonice. Iz tog razloga, projektovali smo hladnjake EHO za zrenje banana koji se koriste u zreonicama. Hladnjaci EHO za zrenje banana distribuiraju ravnomernu temperaturu po celoj zreonici, kako bi plodovi dozrevali što ravnomernije.

Prednosti hladnjaka EHO za zrenje banana:

 • Robusna konstrukcija hladnjaka (sa izmenjivačem izrađenom od legure bakra i aluminijuma ili nerđajućeg čelika i aluminijuma)
 • Energetski efikasni EC ventilatori
 • Dvosmeran protok vazduha
 • Potpuna kontrola protoka vazduha tokom procesa zrenja, čime se garantuje savršen kvalitet proizvoda
 • Pouzdane performanse
 • Jednostavna instalacija i lako održavanje

Kontaktirajte nas ako želite više informacija, biće nam zadovoljstvo da zajednički pronađemo najbolje rešenje za vas.

Pumpne stanice

Pumpne stanice su uređaji za isporuku hladne vode ili smeše glikola preko pumpe do hladnjaka u skladištima, zreonicama za banane ili drugih potrošača. Pumpna stanica se montira na metalni okvir, na kome se međusobno povezuju pumpa, trokraki ventil i posuda sa grejačem.

Pumpne stanice proizvodimo koristeći komponente renomiranih svetskih proizvođača i sopstvene komponente. Cevovodi se izrađuju od ugljeničnog ili nerđajućeg čelika.

Kontaktirajte nas ako želite više informacija, biće nam zadovoljstvo da zajednički pronađemo najbolje rešenje za vas.

Kablovske police

Kablovske police su projektovane za distribuiranje električnih provodnika. Njihova upotreba omogućava bezbednu, brzu i jednostavnu distribuciju kablova.

U skladu sa standardom SIST EN 61537:2007, proizvodimo sveobuhvatni sistem kablovskih polica sa pratećim elementima za povezivanje, potporu i pričvršćivanje. Posebnom konstrukcijom kablovskih polica postiže se veća stabilnost i čvrstoća polica, kao i jednostavno spajanje i pričvršćivanje.

Kontaktirajte nas ako želite više informacija, biće nam zadovoljstvo da zajednički pronađemo najbolje rešenje za vas.

DODATNE INFORMACIJE

Kontaktirajte nas ako želite dodatne informacije i pružite nam priliku da vam lično pokažemo šta sve vama i vašem poslovanju omogućavaju EHO tehnologije za hlađenje, skladištenje i zrenje.

ZAŠTO IZABRATI EHO?

EHO SISTEMI