NAPREDNE TEHNOLOGIJEHLAĐENJE. SKLADIŠTENJE. ZRENJE.

Mi smo kompanija posvećena zaštiti životne sredine. Verujemo da je pažljivo korišćenje energije u direktnoj vezi sa finansijski isplativim i uspešnim poslovanjem svake kompanije. EHO rashladni sistemi su projektovani za maksimalnu energetsku efikasnost.

Naš je cilj da stalno razvijamo nove tehnologije, koje su ekološki prihvatljive i energetski efikasne. Razvili smo sisteme za visokotehnološko hlađenje, skladištenje i zrenje, sa različitim prirodnim rashladnim fluidima kao što su amonijak (NH3), ugljen-dioksid (CO2), propan i propilen, koji su ekološki prihvatljiviji od sintetičkih rashladnih fluida i usklađeni su sa Uredbom o postupanju sa F-gasovima 517/2014.