NAPREDNE TEHNOLOGIJEHLAJENJE. SKLADIŠČENJE. ZORENJE.

Smo okoljsko naravnano podjetje. Verjamemo, da je skrbna raba energije neposredno povezana s stroškovno učinkovitostjo in uspešnim delovanjem katere koli družbe. Sistemi hlajenja EHO so zasnovani tako, da zagotavljajo največjo energetsko učinkovitost.

Stremimo k nenehnemu razvoju novih, okolju prijaznih in energetsko učinkovitih tehnologij. Razvijamo visokotehnološke sisteme hlajenja, skladiščenja in zorenja z različnimi naravnimi hladivi, kot so amonijak (NH3), ogljikov dioksid (CO2), propan in propilen, ki so okolju precej prijaznejši kot sintetična hladiva in usklajeni z Direktivo F-Gas Regulation 517/2014.