NAPREDNE TEHNOLOGIJEHLAJENJE. SKLADIŠČENJE. ZORENJE.

mFE EHO Ložnica – IZGRADNJA NOVE MANJŠE PROIZVODNE NAPRAVE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE Z IZRABO SONČNE ENERGIJE

S projektom »mFE EHO Ložnica« je podjetje EHO d.o.o. realiziralo postavitev male sončne elektrarne mFE EHO Ložnica z namenom zmanjšanja njenega ogljičnega odtisa, povečanja samooskrbe z obnovljivimi viri energije ter zmanjšati odvisnost od cen električne energije na trgu. Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)« Dodeljena sredstva se izplačajo kot sredstva evropske kohezijske politike iz proračuna Evropske unije.

Več na www.eu-skladi.si.

PREDSTAVITEV NA MEDNARODNEM SEJMU FRUIT LOGISTICA 2022

S projektom »Individualni sejemski nastop na mednarodnem sejmu FRUIT LOGISTICA 2022« je podjetje EHO d.o.o. v obdobju 5.4.-7.4. 2022 izvedlo individualno predstavitev podjetja in prodajnega programa na enem največjih specializiranih mednarodnih sejmov za sveže sadje in zelenjavo, Fruit Logistica 2022, v Berlinu, Nemčija. Namen in cilj projekta je vzpostaviti in krepiti poslovne odnose, povečati prodajo, predstaviti novosti, krepiti imidž in prepoznavnost podjetja na tujih trgih.
Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več na www.eu-skladi.si.

PREDSTAVITEV NA MEDNARODNEM SEJMU FRUIT LOGISTICA 2020

S projektom »Individualni sejemski nastop na mednarodnem sejmu FRUIT LOGISTICA 2020« je podjetje EHO d.o.o. v obdobju 5.2.-7.2. 2020 izvedlo individualno predstavitev podjetja in prodajnega programa na enem največjih specializiranih mednarodnih sejmov za sveže sadje in zelenjavo, Fruit Logistica 2020, v Berlinu, Nemčija. Namen in cilj projekta je vzpostaviti in krepiti poslovne odnose, povečati prodajo, predstaviti novosti, krepiti imidž in prepoznavnost podjetja na tujih trgih.
Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več na www.eu-skladi.si.

PREDSTAVITEV NA MEDNARODNEM SEJMU FRUIT LOGISTICA 2019

S projektom »Individualni sejemski nastop na mednarodnem sejmu FRUIT LOGISTICA 2019« je podjetje EHO d.o.o. v obdobju 6.2.-8.2. 2019 izvedlo individualno predstavitev podjetja in prodajnega programa na enem največjih specializiranih mednarodnih sejmov za sveže sadje in zelenjavo, Fruit Logistica 2019, v Berlinu, Nemčija. Namen in cilj projekta je vzpostaviti in krepiti poslovne odnose, povečati prodajo, predstaviti novosti, krepiti imidž in prepoznavnost podjetja na tujih trgih.
Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več na www.eu-skladi.si.

NADGRADNJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2017–2018

S projektom »Nadgradnja elektronskega poslovanja EHO d.o.o.«, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, se v podjetju EHO d.o.o. v letu 2018 izvajajo: posodobitev spletnih strani za tuje trge, izdelava produktno-prodajnih videov ter izobraževanje in usposabljanje za krepitev kompetenc, vezana na celovito aktivnost vzpostavitve elektronskega poslovanja. Namen in cilj projekta je pomembno izboljšati konkurenčnost podjetja, tako pri vstopu kot širitvi poslovanja in pozicioniranju, krepiti imidž podjetja ter povečati uspešnost poslovanja na ciljnih tujih trgih.

Več na www.eu-skladi.si.

S PROCESNIMI IZBOLJŠAVAMI DO DVIGA KONKURENČNOSTI

S projektom »Konkurenčna (vre)(pre)dnost EHO – z business process managementom do procesnih izboljšav«, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, se v podjetju EHO d.o.o. v letu 2018 izvajajo procesne izboljšave po modelu »Business Process Management« (BPM), s čimer bomo celovito izboljšali poslovne in delovne procese ter nadgradili organizacijsko kulturo. Namen in cilj projekta je povečati konkurenčnost, izboljšati učinkovitost organizacije poslovnih procesov ter ustvariti pozitivno in spodbudno delovno okolje.

Več na www.eu-skladi.si.

PREDSTAVITEV NA MEDNARODNEM SEJMU 2018

S projektom »EHO SEJEM FRUIT LOGISTICA 2018«, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, je podjetje EHO d.o.o. v letu 2018 izvedlo individualno predstavitev podjetja in prodajnega programa na enem največjih specializiranih mednarodnih sejmov za sveže sadje in zelenjavo, Fruit Logistica v Nemčiji. Namen in cilj projekta je vzpostaviti in krepiti poslovne odnose, povečati prodajo, predstaviti novosti, krepiti imidž in prepoznavnost podjetja na tujih trgih.

Več na www.eu-skladi.si.

PRIDOBITEV MEDNARODNEGA CERTIFIKATA ISO 9001:2015

S projektom »EHO ISO 9001:2015«, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, v podjetju EHO d.o.o. v letu 2017 posodabljamo lastni sistem vodenja procesov in uvajamo sodoben certificiran sistem vodenja po sistemu vodenja ISO 9001:2015. Namen in cilj projekta je dvigniti kakovost poslovanja oz. izdelkov in povečati možnosti vstopa na nove trge.

Več na www.eu-skladi.si.